Navigācijas panelis
» Programmas
» Sakari
» Jaunumi
» Valde
» Pirmorganizācijas

Valoda
Latviešu Русский
English  

 

 
 
 
 
Oļegs Beļeckis
LSTA valdes priekšsēdētājs

 Mūsu partneri
www.euathletes.org 
EU Athletes
European Elite
Athletes Association

 
UNI Europa
www.uni-europa.org 
 

 
Latvijas
Labdarības
fonds sporta
atbalstam
 

www.lsta-sk.lv


ARODBIEDRĪBAS IR SABIEDRISKAS ORGANIZĀCIJAS, KURAS PAUŽ, PĀRSTĀV UN AIZSARGĀ SAVU BIEDRU DARBA, SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS TIESĪBAS UN INTERESES, SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUIMU PAR ARODBIEDRĪBĀM, CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN STARPTAUTISKAJIEM DOKUMENTIEM.
No 2012. Gada Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība ir starptautisko profesionālo sportistu apvienības European Elite Athletes Association loceklis
 EU Athletes
www.euathletes.org
Sakot ar 2011.g. septembra mēnesi Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrība,  kopā ar Eiroparlamenta deputātu veic darbu par starptautisko sporta likuma izveidi Eiropas Parlamenta.
Darbības programma Jaunumi   18/

Jaunumi

 
Darbības programma Jaunumi   18/
Cien. dāmas un godātie kungi!

Latvijas tautas vēlēšanās ir integrēties pasaules attīstīto valstu sabiedrībā. Iestāšanās Eiropas Savienībā pamudināja Latvijā pazīstamus sportistus apvienoties Latvijas Sporta un tūrisma arodbiedrībā (LSTA). Mēs to darām tādēļ, lai dotu savu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju integrācijas procesa paātrināšanā Eiropas Savienībā, jo sports ir starptautisks, un tas nepazīst robežas. Visos laikos sporta sacensības apvienoja daudzu pasaules valstu un mūsu planētas tautu intereses.

Ir pagājis pavisam nedaudz laika, kopš Latvija atjaunoja savu neatkarību, tāpēc mūsu valsts pirmie patstāvīgie soļi politikā un ekonomikā ir saistīti ar objektīvām grūtībām, un tas, savukārt, noved pie problēmām sociālajā sfērā. Šīs problēmas ierobežo iedzīvotāju iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un piekopt veselīgu dzīves veidu, bet kvalificētiem sportistiem, treneriem un talantīgiem jauniešiem traucē darboties profesionālajā sportā un sasniegt visaugstākos rezultātus.

Mūsu arodbiedrības pamata mērķis ir apvienot visus sporta jomā nodarbinātos, lai kopā aktīvi darbotos sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā valsts dzīvē, kas novedīs Latviju pie ekonomiskā stāvokļa uzlabošanās, un tas paaugstinās iedzīvotāju dzīves līmeni.

Pašlaik mēs nodarbojamies ar jautājumu risināšanu, kas ir saistīti ar profesionālo sportistu reālo legalizāciju Latvijā. Šo jautājumu atrisināšana novedīs pie tā, ka no minētās iedzīvotāju kategorijas papildus finansu līdzekļi nonāks valsts un ES budžetā nodokļu veidā.

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas datiem mūsu valstī ar sportu nodarbojas 255 000 cilvēku. Profesionālo sportistu skaits pēc mūsu aprēķiniem svārstās no 5000 līdz 8000, un tas ir atkarīgs no kritērijiem, pēc kuriem nosaka sportista profesionālisma līmeni.

Mūsu arodbiedrība ir izstrādājusi sadarbības programmu ar Latvijas valsts institūcijām. Šīs programmas īstenošana palīdzēs paaugstināt sporta autoritāti Latvijā vajadzīgajā līmenī, nodrošināt sportistu sociāli likumīgo tiesību aizsardzību, nodibināt draudzīgas un ilgstošas attiecības ar pasaules galvenajām sporta lielvalstīm un nosūtīt augstas klases profesionāļus uz pasaules sacensībām.

Mūsu programmu ir atbalstījusi Latvijas Saeima, sociālo un darba lietu komisija, kā arī valsts institūcijas. Programma paredz veikt izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanas bāzē.